B-R Easy

verze: 1.0
testováno: win 9x, NT4, w2k

Program slouží k výpočtu hodnot, které jsou zadávány do modulu "gradient makeru" nízkotlakého LC Econo systému firmy Bio-Rad.

Popis možností:

Stáhnutí:

Program používáte výhradně na vlastní riziko. Za případné škody, vzniklé v důsledku instalace a/nebo používání, neneseme žádnou odpovědnost!

InfoBRE.txt
History.txt
Další informace (tipy, možné problémy, historie, ...) EN verze
B-R Easy [2,084 MB]


© TFSoft, 2003–2015

Powered by TF-Wmake 1.9.0, © TFSoft 2003-2018.
Processing took 0.009 seconds.