Tajemný hrad Svojanov a kostel ve Starém Svojanově

Foto a zpracování: Tomáš Feltl – TFSoft

• sledujete variantu s rozlišením panoramat 5000 x 2500 px (original 10000 x 5000 px)

Klávesy: S - zobrzení/skrytí aktivních bodů, M - zobrzení/skrytí mapy, L - zobrzení/skrytí světel, T - zobrzení/skrytí nástrojové lišty, F - celoobrazovkový režim

Pro prohlížení panoramat potřebujete internetový prohlížeč s podporou jazyka JAVA (např. Netscape 6 a vyšší, Internet Explorer 5 a vyšší, Mozila Firefox 1 a vyšší, Opera 8 a vyšší ). V případě, že není podpora jazyka nainstalována, získáte ji z internetových stránek Sun Microsystem. Žádný další plug-in není vyžadován. Pokud se vám v horní části okna nezobrazí panoramatický snímek, váš prohlížeč neumožňuje spuštění JAVA appletu (není ve vašem prohlížečí podporován/nainstalován nebo povolen).

For viewing the panoramas you need an Internet browser supporting JAVA scripts and applets (e.g. Netscape 6 or higher, Internet Explorer 5 or higher, Mozila Firefox 1 or higher, Opera 8 or higher). In case the support is not installed, it can be obtained from the web site of the Sun Microsystem. No other plug-in required. If no panoramic picture appears in the upper part of the window, your browser does not enable running the JAVA applet.

© Tomáš Feltl - TFSoft

Šedá škála - všechna políčka by měla být jasně rozlišitelná. Políčko A - bílá, políčko Z - černá.