TFSoft

programování, design, DTP

Nabídka tisku

Tiskárna HP Designjet Z2100Pro každého, kdo požaduje věrnou reprodukci barev, nabízíme velkoformátový tisk do formátu A1+. Zvládáme nejen kvalitní fotografický tisk, ale také barevně věrný nátisk včetně simulace velké části přímých barev PANTONE.

více ->>

TF-Wmake manuál

Kompletně přepracovaná uživatelská příručka k našemu redakčnímu systému je tu!
Ukázka několika stránek.

více ->>

Periodická tabulka (PTP)

Barevná verze naší periodické tabulky prvků je tu! Pomocí barevných vrstev máme nově k dispozici celou řadu zajímavých pohledů na PTP. Stáhněte si ukázkový soubor (formát PDF).

Internetová řešení

Aplikace (MS Windows)

Vyhledávání

HDR - odpověď na problematické scény

Při fotografování panoramatických kulových snímků, především interiérů, je častým problémem velký dynamický rozsah scény. Jsou zde místa velice světlá a současně se najdou i místa temná. Lidské oko se takové scéně přizpůsobí, fotoaparát však ne. Takovou scénu je možné jen stěží zachytit jedinou expozicí.

Ukázka přístupu k fotografování problematických scén - HDR

Řešením je exponovat několikráte a výsledek zpracovat do vícebitového HDR (High Dynamic Range) snímku. Takový snímek sice obsahuje vše, co bychom v obraze potřebovali, ale jeho uspokojivé zobrazení na současném standardním monitoru je poněkud problematické. Nastupují tedy různé techniky "mapování" HDR snímku do zobrazitelného prostoru.

Více o pořízení HDR snímků

Pro naši ukázku použijeme interiér kostela. Protože během fotografování nesvítilo slunce, a v kostele nevznikala silně osvětlená místa, ztížíme si naši modelovou situaci rozsvícením osvětlení oltáře.

Takto by mohl vypadat běžně pořízený snímek. Výsledný snímek je expozičním kompromisem světlých a tmavých partií.

Expoziční kompromis světlých a tmavých partií Expoziční kompromis světlých a tmavých partií - detaily

Největší důraz byl kladen na správné zachycení oltáře (A). Bohužel vitráže v pozadí jsou již v některých místech tzv. přepáleny a jejich čitelnost se ztrácí. Obraz (B) se naopak zcela ztrácí v temnotě. Poměrně dobře je ještě čitelná štuková výzdoba z detailu C, nicméně detaily varhan se již ztrácí taktéž.

Pořídíme tedy další dvě série snímků a složíme z nich panorama podexponované a přeexponované.

První série je podexponována o dvě expoziční čísla (-2 EV). Výsledný snímek je velice temný. To, co jsme chtěli snímkem zachytit, jsou nejsvětlejší partie, v tomto případě především vitráže za oltářem.

Panorama podexponováno o dvě expoziční čísla (-2 EV) Panorama podexponováno o dvě expoziční čísla (-2 EV) - detaily

Vitráže a část oltáře (A) jsou v tomto případě zachyceny lépe než v předchozím případě. Zbytek je ztracen v temnotě (BC).

Druhá série je o dvě expoziční čísla přeexponována (+2 EV). Výsledný snímek je tentokráte téměř optimální v temných partiích. Bohužel světlá místa jsou tzv. přepálena.

Panorama přeexponováno o dvě expoziční čísla (+2 EV) Panorama přeexponováno o dvě expoziční čísla (+2 EV) - detaily

Vitráže a část oltáře (A) se zde ztrácí – jsou tzv. přepálené. Naopak obraz (B) a varhany (C) se až nyní stávají zcela zřetelnými.

Složením všech expozičních variant získáme HDR snímek, který můžeme následně jednoduše zpracovat např. do této podoby:

Výsledný HDR snímek po převedení na klasický JPEG Výsledný HDR snímek po převedení na klasický JPEG - detaily

Výsledný snímek obsahuje velké množství detailů, jak je ukázáno ve sledovaných částech (A, B, C). Do popředí tak vystupuje především dokumentační, popisný chrakter snímku. A o to nám šlo …


Přístupů celkem: 1050793. [více]

Powered by TF-Wmake 1.9.0, © TFSoft 2003-2018.
Processing took 0.190 seconds.